B​ent u eigenaar van een huis, appartement, woonerf, magazijn, winkel, kantoorruimte, studentenkamer of vakantieverblijf, dan zijn wij de vertrouwenspersoon om het beheer van de privatieve delen van uw patrimonium waar te nemen.

Dit kan reeds vanaf 1 eigendom, zowel voor een welbepaalde termijn als voor onbepaalde duur.

Ook uw eigen niet verhuurde eigendom kan hiervoor in aanmerking komen, bvb. als u voor langere tijd in het buitenland verblijft.

Onze persoonlijke maar discrete aanpak, doorgedreven kennis, BIV-erkenning en jarenlange ervaring bieden u de garantie op een zorgeloze service aan een marktconforme verloning.


Wat kunnen wij als rentmeester doen voor u en uw vastgoed?

De concrete invulling verschilt van situatie tot situatie. Samen met u bepalen we welke administratieve, financiële, technische en juridische taken we zullen waarnemen. Bij de uitvoering van onze opdracht zien we nauwlettend toe op de gemaakte afspraken en specifieke invulling van onze opdracht.

Na een kennismakingsgesprek bezorgen we u een offerte op maat.

Eens we als rentmeester aangesteld worden, staan we voor een adequate opvolging van uw dossier. Op regelmatige basis zullen wij u rapporteren over de stand van zaken, indien nodig worden de nodige adviezen geformuleerd. In onderling overleg kan er bijgestuurd worden of kunnen aanpassingen doorgevoerd worden.

Onze opdracht kan bestaan uit het:

[*]       erop toe te zien dat voldaan wordt aan alle wettelijke voorschriften m.b.t. staat, onderhoud, keuringen, attesten, …;

[*]       periodieke controle ter plaatse van het onroerend goed;

[*]       zoeken naar geschikte huurders;

[*]       evaluatie van de solvabiliteit van kandidaat-huurders;

[*]       opstellen huurovereenkomsten;

[*]       plaatsen van de huurwaarborg op een geblokkeerde huurwaarborgrekening;

[*]       opmaak plaatsbeschrijving bij in- en uittrede van huurders;

[*]       registreren van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving;

[*]       innen, opvolgen en indexeren van de huurgelden;

[*]       opmaken van de periodiek afrekening van de kosten en afrekenen met de huurders;

[*]       selecteren, betalen en evalueren van leveranciers; diens contracten, leveringen en werken;

[*]       afhandelen verzekeringsschades;

[*]       fungeren als contactpersoon voor de huurders, leveranciers, overheid en desgevallend syndicus;

[*]       de eigenaar in rechte vertegenwoordigen;

[*]       maatregelen treffen en/of voorstellen uitwerken voor dringende, noodzakelijke of wenselijke herstellingen,
​           onderhoud en renovaties;

[*]       maandelijks bezorgen van een helder overzicht van de huurinkomsten en kosten van het volledig patrimonium van
​           de eigenaar; de batige gelden doorstorten aan de eigenaar

[*]       toezien op het optimale rendement van het onroerend goed;

[*]       ...

 

Onze diensten worden aangeboden op basis van een commissie of een vast bedrag.

Alle gelden worden beheerd via een gewaarborgde derdenrekening.

Contacteer ons voor meer informatie of om een vrijblijvende offerte te ontvangen.